Eğitim Hikâyedir

51981_B
Kitabın Adı : Eğitim Hikâyedir
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/51981-Egitim-Hikayedir-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282425
Kitap Hakkında : Niçin çalışıyoruz? Nasıl yaşıyoruz ve nasıl bir eğitim alıyoruz? Bunlar insanın belki de kendine her gün sorması gereken sorular arasındadır. Ayrıca eğitim daha güzel bir Türkiye ve dünya yaratma amacına ne ölçüde hizmet ediyor? Acaba belli, kalıplaşmış görüşleri, basının klişelerini, toplumsal dedikoduları ve magazin haberleriyle dolu sosyal yaşam, insanın gelişmesi için yeterli midir?

Eğitim sistemi kişinin vicdan ve karakter gelişimini sağlamak adına insancıl bir felsefi temele ve içeriğe sahip midir? Başka bir anlatımla, sadece çoğunluğun görüşlerini değil, kendi görüşlerine bile, tümüyle katılmayan bağımsız ve özgür karakterli insanlar mı, yoksa sosyal köleler mi yetiştiriyoruz? Tek doğru yanıtlı testler gibi ahlâki doğruları da, içi boş, retorikler şeklinde aktarmak kişinin düşünsel ve duygusal gelişimine ne ölçüde katkı sağlayabilir? Özetle birine dansın kurallarını öğreterek onun iyi bir dansçı olmasını sağlayabilir misiniz?

Ya da şöyle diyelim nezaket kurallarını çok iyi bilen biri, gerçek yaşamında da yeterince nazik bir insan mı olur? Aynı durum futbol, yüzme ya da aklınıza gelen herhangi bir etkinlik için de geçerli olabilir. Demek ki futbolun kurallarını bilmekle iyi bir futbolcu olmak çoğu kez aynı anlama gelmeyebiliyor. Buna göre eğitim, her şeyden önce empatik, farkındalık, duyarlık, sevecenlik, nezaket, hoşgörü, anlayış ve sevgi gibi duygusal dönüşümleri kazandırma amacına dönük örüntülerden oluşmalıdır. Bu bağlamda hikaye insanların içinde yaşadıkları hayata ve kendilerine bakabilecekleri bir aynadır.

Gerçekte hikayenin insanoğ-lunun bütün bilgeliğini, örtülü ya da açık hastalıklarını yansıtan gizemli bir gücü vardır. Bu nedenle eğitim bir bakıma hikaye anlatma ve anlama sanatıdır. Bu kitap dünya edebiyatının en seçkin ve en unutulmaz bir dizi hikayesinin zamanın acımasız çarkları içinde yok olmasına yüreği dayanmayan insanların ortak çabalarının ürünüdür. Kitapta yer alan hikayeler, zaman zaman gözlerinizi yaşartacak, yüreğinizi burkacak, acı acı güldürecek ve düşündürecek niteliktedir.

Bu amaçla farklı ülke edebiyatlarından örnekler bulunması kadar farklı konu ve anlatım tarzlarına sahip hikayelere yer verilmesi için özen gösterilmiştir. Sevgi, erdem, hoşgörü, dostluk, aşk, onur, bilgelik, sadakat, vefa, şefkat gibi temalar üzerine kurulu hikayelerin öncelikle vicdan ve karakter eğitimi bağlamında katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Eğitimcilerin yanı sıra, öğrencilerin ve anne babaların başucu kitabı olacak özellikler taşıyan ürünün, eğitim dünyasından hak ettiği karşılığı alması beklenmektedir. Kitapta yer alan bütün hikayeler sunulurken, kısaca yorumlanmış ve satır aralarını da okumasını bilen okuyucu için ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Gerçi her kitabın iki yazarı olur; biri kaleme alan, biri de okuyan kişidir. Bu nedenle okuyucularımızın yapacağı özgün değerlendirmelerin, yaptığımız yorumlardan bağımsız olması ve bizi yeni ufuklara taşıması en büyük dileklerimizden birisidir.

Bu bağlamda kitabın her tür yorum, görüş ve önerilerinize içtenlikle açık olduğunu belirtmek isterim. Böylece yeni bir tarz ve biçim anlayışıyla sizlere sunulan bu kitap ve benzerlerinin geliştirilerek eğitim dünyamıza kazandırılması sürecine de katkı sağlamış oluruz. Başka bir anlatımla bu kitabın yazılma amacını tek bir cümleyle söylemek gerekirse, kendi hikayeleri olmayan ve hikaye kullanmayı bilmeyen bir eğitim sisteminin ruhsal, düşünsel ve duygusal açıdan olgunlaşmasının çok güç olduğu gerçeğine dikkat çekmektir.

Bu noktada hikayelerin yanı sıra eğitimcilerimizin kaleme alacakları anılar, örnek olaylar ve itiraflar eğitim dünyamızı daha da zenginleştirecektir.

 

Eğitim Sevgidir

101210_B
Kitabın Adı : Eğitim Sevgidir
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/101210-Egitim-Sevgidir-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282777
Kitap Hakkında : Bu kitap, Sevginin anlamını bilen ve yaşamı güzelleştiren gerçek insanlara adanmıştır. Yaşamın sonunda ölümden başka hiçbir kesinlik yoktur. İnsan olmak bir bakıma bu acı gerçeği bilerek yaşamaktır. Bu konuda “Yaşayacağım ve öleceğim sonunda yaşadığıma ilişkin bir kanıt bile olmayacak,” diyor Jaspers.

Bu sözün bir bölümü herkes için doğrudur ancak bazı insanlar yaşadıklarına ilişkin kanıtlar bırakırlar geride ve onlar bu nedenle hiçbir zaman ölmezler… Onlar sevmeyi, sevilmeyi bilen insanlardır. Fiziksel yok oluşlarının ardından insanların belleklerinde ve yüreklerinde yaşamaya devam ederler. Yaşamın anlamını sevgide bulan bu insanlar gerçekte insanlaşma sürecinin doruğuna çıkmış kişilerdir.

Mantıksal olarak insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet vb. değişkenler açısından hiçbir üstünlük söz konusu olamaz. İnsanlar arasında tek bir farktan söz edilebilir; bu fark kendini, insanları ve yaşamı sağlıklı bir biçimde sevebilme becerisi ile ilgilidir. Gerçekten bazı insanlar yaşamı bir armağan gibi algılayıp bütün güçleriyle hayata katılırken, diğerleri dünyayı güzelleştiren değerlere saldırmaya ve yaşamın içini boşaltmaya çalışırlar.

Oysa dünya bizim evimizdir ve yaşam hepimizindir. Bu kitap sevgiyi anlatmaktadır… Yalın, esprili, şiirsel bir dille… Sevgiyi, yaşamı ve onu var eden insanı… Sevgi adına yaşanan sevgisizlikleri ve yalancı sevdaları… İnsanı yok eden, onu bir “şey”e dönüştüren çağdaş popüler kültürü. Annebaba, çocuk sevgisinden, gerçek insan, din, Tanrı ve yurt sevgisine dek her şeyi. Yaşamını, sevginin ve insan olma gerçeğinin üzerinde düşünmek isteyenlere önerilir.

Başka bir anlatımla bu kitap mutluluğun ve sevginin reçetesini arayan insanlar için yazılmamıştır. Ayrıca sevginin bir reçetesi ya da formülü yoktur. Ancak yaşamımızı sevgiye adamalıyız çünkü eğitim sevgidir… Yaşamak ve sevmek, çocuksu bir duyarlılık ve masumiyetle yaşamak ve sevmektir. Hepsi bu kadar.

Özetle bu kitapta sevgi olabildiğince geniş bir felsefi ve psikolojik referans çerçevesi içinde anlatılmış ancak tanımlanmamıştır. Her kitabın iki yazarı olurmuş; biri yazar, diğeri okuyucu. Tanımlar (mutlaka gerekiyorsa) yaşamın içinde aranmalıdır. Ben yazar olarak sadece sevgiyi ve sevgi adına dayatılan sahte sevdaları yazdım ve bu bağlamda sevgiyi gölgeleyen ve yaşamı kirleten önyargıları…

Çünkü kendimi yaşama ve insanlara karşı borçlu hissediyorum. Bu kitabı bu gönül borcumun bir kısmını ödemek için yazdım. Sevgiyi ve yaşamı savunmak için… Sevgilerimle… Aralık 2009 Ayhan Aydın

 

Sınıf Yönetimi

10118_B
Kitabın Adı : Sınıf Yönetimi
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/10118-Sinif-Yonetimi-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786055885083
Kitap Hakkında : Yazarın en büyük mutluluğu kitabın eğitim bilimleri ve öğretmenlik programlarının en stratejik alanlarından biri olan Sınıf Yönetimi alanında bir referans kitabı haline gelmiş olmasıdır.

Birçok akademisyen ve araştırmacının yeni ürünler verme sürecinde yararlandıkları bu eserin ayrıca gerçek bir sevgi mesleği olan öğretmenlerin el kitabı olma niteliğini sürdürmesi dileğiyle…

Sınıfta öğretim ortamı, zaman yönetimi, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi, davranış yönetimi, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-veli iletişimi gibi özgün bölümler içeren kitap aynı zamanda ilginç ve düşündürücü örnek olaylarla zenginleştirilmiştir.

 

Eğitim Psikolojisi

10117_B
Kitabın Adı : Eğitim Psikolojisi – Gelişim, Öğrenme, Öğretim
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/10117-Egitim-Psikolojisi-Gelisim-Ogrenme-Ogretim-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786058558090
Kitap Hakkında : Gelişme ve öğrenme, yaşamın birbirinden ayrılmaz nitelikte iki temel boyutunu oluşturur. Başka bir anlatımla bu iki sözcük, insan yaşamının en özlü anlatımıdır. Yaşam, insanın doğumdan başlayarak ölümüne dek kendi iç dünyasında ve onu çevreleyen dış dünyada yaptığı yolculuğun adıdır.

Bu güzel, acılı ve gizemli yolculuk, her zaman daha mutlu ve üretken bir varoluş biçimine ulaşmak amacıyla yapılır. Ancak yaşam yolcularının tümü, sevgi ve güvene, başka bir deyişle mutluluğa ulaşamazlar. Çünkü çoğu kez yaşam adına bize dayatılan dar görüşlülük, katı kuralcılık ve bencilliktir.

Kendi gerçeğimize ve özgün doğamıza yabancılaşmayı tanımlayan bu çürüme süreci, bizi yaşamaktan alıkoyar. Oysa yaşamak, hemen yanımızda masum bir çocuk gülüşü sadeliğiyle, bize göz kırpmaktadır. Fakat gerçekte çocuksu bir coşku içinde yaşanması gereken yaşamı zorlaştıran, yine insanın kendisidir. İnsan yaşamın en yüce değer olduğunu unutursa, varlığını “büyük davalara” adar.

Yaşamın kendisine adanmamış bir yaşam ise, asla gerçek bir yaşam olamaz. Kitabı yazarken bilimsel gerçekliği yer yer romansı yer yer şiirsi bir anlatıya dönüştürerek aktarmaya çalıştım. Ya da şöyle diyelim; yüreğimle yazdım, beynimle yazdım… Kendimi yazdım… Veya sizi, yani insanları…

 

Okur Yorumları

E-posta Adresi ve Facebook Hesabına Gelen Yorumlar
Lise’deki İngilizce ögretmenimdir kendisi, en iyi anlaştığım öğretmenlerimden biriydi. Sıradışı bir insandır. (guru, 24.12.2005 01:07-01:13)

 • Konuşmalarda en çok alkışı toplayan, derdini çok iyi ifade edebilen bir profesör. Böyle inceden ayarlı, bol esprili bir dili var… Bir de ceketini sol işaret parmağının kancasına takıp, aynı işaret parmağını omzuna dayayışı var ki, resmen artis.. bayıldım. (neşeli ol ki genç kalasın)
 • Şu sıralar meb de kaynaştırma eğitimi semineri vermektedir, seminer hiç bitmese dedirtmektedir. (judith heraulth, 16.05.2008 21:42)
 • Bursa ili Nilüfer ilçesi Yaylacık İÖO ‘nda sınıf öğretmeniyim. 4 gündür uzaktan eğitim alıyoruz. Bu gün sizi dinleyene kadar ne kadar verimsiz geçtiğini düşünüyordum. öğretmen olmanın heyecanını mutluluğunu yeniden hissetmek sayenizde mümkün oldu. Sizi uzaktan dinlemek bu kadar keyifliyken birebir görmek eminim muhteşem bir şeydir. Keşke bende sizin öğrenciniz olabilseydim.Hocam binlerce teşekkür ediyorum Sağ olun var olun. Bizim sizlere çok ihtiyacımız var.Allah canınıza sağlık versin. Saygılarımla (Sühendan Tanyeri)
 • Merhaba öğretmenim. Öncelikle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum.Ben Melek Bolat.Uludağ üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum.İzmir ili Kemalpaşa ilçeinde öğretmenlik yapmaktayım.Bugün sizi dinleme daha doğrusu tanıma fırsatı buldum.3 haftadır katıldığımız seminer çalışmalarında abartmıyorum sıkılmadan,japon gibi sizi dinledim hatta dinledik.Öğretmen kimliğimin ne kadar değerli olduğunu ,önemli olduğumuzu unuttuğumuz şu dönemde bize bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. ayrıca konuşmanız bittikten sonra salondaki alkış tufanını duyamadığınız için iletmek istedim.şunu da söyleyeyim milli eğitim bakanı olmalı diyenler bile oldu. Yaz tatilimi sizin kitaplarınızı ve sitenizi inceleyerek geçireceğimi belirtmek isterim. Umarım sizi yüzyüze dinleme şansına sahip olabilirim bir gün. Sevgiyle kalın.(Melek Bolat)
 • Merhabalar.Ben Kayseride anasınıfı öğretmeni olarak çalışmaktayım.Bu sabahki seminerde sizin sununuzu izledim çok beğendim hatta hayran kaldım diyebilirim.Eve gelince hemen internetten aratıp bu siteyi buldum.Kitaplarınızı mutlaka okumak ve arkadaşlarıma okutmak istiyorum.Bir anasnıfı öğretmeni olarak eğitimde değindiğiniz konular çok ilgimi çekti.Her şey sevgiyle başarılı olduğu gibi eğitim de sevgiyle olur.sizin yüreğinizdeki o sevgi pırıltılarını yüzünüzde de apaçık görmek mümkün.Güzel sunu için tekrar teşekkürler.Sevgi ve Saygılar.(Nermin Hoca)
 • Ben sınıf öğretmeni bir hayranınızım. Sizi Eyfor2 de tanıdım. İyiki tanımışım, iyiki varsınız. Selamlar, sevgiler.(Metin Bilbay)
 • Değerli hocam sizi uzaktan eğitim vasıtasıyla tanıdım. Sunumunuzu moderator olduğum için üç defa dinledim. Ama her bir inde ayrı bir zevkkle dinledim. O güzel şiir gibi olan sunumunuza hayran kaldım. Inşallah bir gun yuz yuze de görüşürüz. Saygılarımla (Özkan Özgümüş)
 • Ben bir sınıf öğretmeniyim.12 yıllık hizmet sürem boyunca yöneticilik ve öğretmenlik yaptım.Ve bu yıl temel eğitimin temeli olan 1.sınıfları okuttum.Açıkcası yorucu bir süreçti.Çok bunalmış ve bıkmıştım. temel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimi proğramı kapsamında sizin gibi değerli bir öğretmenimi ,hocamı dinleyince aslında ne kadar harika bir mesleğinin olduğunun farkına vardım.Meslek sevgisinin ne demek olduğunu dakikalar boyunca yeniden yaşadım ve tabi insan sevgisi.Bugünden sonra siz benim mentorum oldunuz yayınlarınızısürekli takip edeceğim .Lütfen beni bilgilerinizden mahrum bırakmayınız.(Özlem Demir)
 • Hocam merhabalar,Ben Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi’nde hizmetiçi eğitim döneminde moderatör olarak görev yaptım. Üç ayrı sunumunuzu da büyük bir keyifle izledim. Bana öğretmen olduğumu tekrar rekrar hatırlattınız. İyi ki varsınız.(Yalçın Danyeli)
 • Sayın Hocam Kütahya’dan 20 yıllık sınıf öğretmeniyim. Bugün seminer çalışmalarımız kapsamında vermiş olduğunuz dersi büyük bir dikkat ve zevkle dinledim ve çok faydalandım.Tek kelimeyle MÜKEMMELDİNİZ teşekkürler sayın hocam (Mehmet Yurt)
 • Değerli hocam biz öğretmenlere vermiş olduğunuz seminerden dolayı size çok teşekkür ederim.Sizlerin sayesinde hayata bakış açımız olumlu olarak daha bir değişiyor ve kendi eksiklerimizi görme imkanı buluyoruz. Çok teşekkürler.(Muhammed Selim Şahin)
 • Foto Galeri

  151p_20170119_133436_1

  whatsapp-arka-plan-duvar-kagitlari-tumblr-7

  Okuyun çünkü mürekkebin akmadığı her yerde kan akıyor. Ali Şeriati
  Okuyun çünkü mürekkebin akmadığı her yerde kan akıyor.
  Ali Şeriati
  Dönem Biterken RPD Öğrencileri İle Mutlu Bir An..
  Dönem Biterken RPD Öğrencileri İle Mutlu Bir An..
  Mutluluk Kitabımızdan... Çok Yakında Çıkıyor.
  Mutluluk Kitabımızdan…
  Çok Yakında Çıkıyor.

  15748717_1184142971675737_1341188913_o

  15726643_555237307934080_712814689248004774_n 15775073_555236497934161_5795033689839529325_o 15781162_555237191267425_1401444213962364985_n

  2016-12-27-photo-00000021

  MUTLULUK...
  MUTLULUK…
  15 GÜNDE İLK BASKISI TÜKENEN KİTABIMIZIN İKİNCİ BASKISI ÇIKMIŞTIR.
  15 GÜNDE İLK BASKISI TÜKENEN KİTABIMIZIN İKİNCİ BASKISI ÇIKMIŞTIR.
  YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ KONFERANSI
  YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ KONFERANSI
  15777097_1268706943182517_5518674737759892381_o
  ETİ LİSESİ YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ KONFERANSI / ESKİŞEHİR
  15741273_1268706949849183_772810620011704066_n
  ETİ LİSESİ/ ESKİŞEHİR

  10012452_10152667382263757_1506188761140343969_n 10427238_10152667387558757_4987698900444086784_n 10456105_10152455340091721_4311924269675957693_n 10686609_10152667390193757_1813507136999006980_n 10847832_10152667383583757_7738479098556048570_n 10860916_10152667383583757_7738479098556048570_o 10868234_10152667386733757_2854603941770939328_n 10881641_10152667396788757_9223046774441941406_n 10881931_10152667384708757_4494346285323543343_n 10885320_10152667397893757_7307620354206109944_n

  img_6362img_6375img_6612img_6709

  img_6689

  ANILAR..
  ANILAR..
  ANILAR...
  ANILAR…

  15356554_10154855557357318_4697200379942620730_n

  KASIM 2016 EYFOR KONGRESİNDEN /KIBRIS
  KASIM 2016 EYFOR KONGRESİNDEN /KIBRIS
  EYFOR
  EYFOR
  EYFOR
  EYFOR

  img_6369 img_6374

  2-2RBWOKTPIEN86499 1-2WSCHQMVBKF59173

  2IRNGCLHAVF56933
  1BWCLUQVFOT74291 5XHLUQAFOKD17958

  5EAJFXTDIRM84284
  1-5UQAFOJCXHD50808 1-17ENSCXDMVRW42607 1-8KGPUEAJOXT16941
  1ENJCXHDVRB41362 2 3
  3KTXHDMRBWC61139 9QAVOKTYIEN85171 73685-463995046896-533361896-5230389-1527361-nVFBTPYENJS12674
  ayhan-aydinOTDXQMVRKG61188 DSC-0451LHQMFBKPYU20684 DSC-0460INWSCHQLQA40428
  DSC-0483AFBKPYUDIR11755 DSC-0489DHQMVBKGPU21087 (1) DSC-0504QAJOJSXHMV83096
  DSC-0513LUYENJSXHD64527
  7QMFBKPYUEJ37980 8OXTYIRNSBK29957 9MHQVFBTPYU20997
  10UPYINJSXHD49756 12BKGLUEAFOX73552 14HQAFBKSXTD51098
  73555-463995806896-533361896-5230425-5576937-nFBKTXTDIRN86517 DSCF9135GLUQAFOKDY34770 DSCF9049NWCXQMVBKG27541 (1)
  DSC-0534LHQVFBKPYU20490 DSC-0697SXHQMRBKPL78041 DSC03430NWCXHQUQAF25980
  DSC06688QMVBKGPUEA37964 Fotograf0005MVRKGPLEAJ70506 Fotograf0027VBKGKTDINS86487
  Goruntu067PLQAJFKTDI34537 IMG-6641WGCLQAVBKT59121 IMG-8178JNWSCHQMRB42488
  SAM-0434XDMIRWGCHQ96318 SAM-0442OKCXHMVRBG28574 SAM-0452FOXDXHQVRB43530

  İdari Görevler

 • Komisyon Üyesi MEB Yabancı Diller Ankara 1993–1995
 • Kurul Üyesi OGÜ Fen Edebiyat Fak. Eskişehir 1996–1998
 • ABD Başkanı OGÜ Fen Edebiyat Fak.Eğit. Prog. ve Öğr. Eskişehir 1996–1999
 • ABD Başkanı OGÜ Eğitim Fak. PDR Eskişehir 1999–2003
 • EYTPE Anabilim Başkanı-2000
 • Dekan Yard. OGÜ Eğitim Fak. Eskişehir 2000–2001
 • Bölüm Başkanı OGÜ Orta. Öğr. Fen ve Mat. Al.Eğt. Eskişehir 2001–2004
 • ABD Başkanı OGÜ Fen ve Mat. Al.Eğt.Mat. Öğrt. Eskişehir 2001–2004
 • ABD Başkanı OGÜ Fen ve Mat. Al.Eğt.Fizik Öğrt. Eskişehir 2001–2004
 • ABD Başkanı OGÜ Fen ve Mat. Al.Eğt.Kimya Öğrt. Eskişehir 2001–2004
 • ABD Başkanı OGÜ Fen ve Mat. Al.Eğt.Biyoloji Öğrt Eskişehir 2001-2004
 • Senato Üyesi OGÜ Eskişehir 2003–2005
 • Fakülte Kurul Üyesi OGÜ Eğitim Fak.Eskişehir 2001-
 • Yön. Kurul Üyesi OGÜ Eğitim Fak.Eskişehir 2001-
 • Bölüm Başkanı OGÜ Eğitim Fak.Eğit.Bil. Eskişehir 2004-2010
 • Senato Üyesi OGÜ Eskişehir 2007-
 • Özgeçmiş

  Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri mezunu olan yazar, İngilizce ve Eğitim Bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüştür. Bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Aydın, bu dönem içinde bir yandan lisansüstü öğrenimini sürdürürken öte yandan M.E.B.’in çeşitli komisyon ve kurullarında görev almıştır. Doktora öğreniminden sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde part-time öğretim elemanı olarak çalışmıştır.

  Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan yazar, ayrıca Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı ve senato üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisini kısaca yaşam sever olarak tanımlayan yazarın 80 dolayında yayımlanmış makalesi, ayrıca ikisi araştırma kitabı olmak üzere (M.E.B. Merkez Örgütünde Yetki Devri Sorunu, Milli Eğitim Politikaları ve Şuraları) toplam 10 kitabı vardır.

  Yayımlanmış kitapları şunlardır:

  • Sınıf Yönetimi
  • Eğitim Psikolojisi
  • Felsefe: Düşünce Tarihi
  • Eğitim Sevgidir
  • Yaşama Sanatı
  • Yaşadığımız Dünya
  • Hayat Neden Güzeldir
  • Eğitim Hikayedir (Derleme)
  • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (Ortak Yazarlı)

  Yazar insana ve hayata ilgi duymakta ve bu alanlarda ürünler vermektedir.